Платформа за самообучение през интернет базирана на образователни курсове
разработени на основата на методиката на Любопитството


Покажете света около нас на Вашето дете заедно с нас!

Демо видео от Научнопопулярен общообразователен курс за деца в 1. клас