Целта на обучението не е да се запомнят някакви факти, а тези факти след завършване на обучението да могат да се интерпретират и комбинират спрямо различни ситуации. Всички тези факти са малки тухлички от които може да се изгради небостъргач.

Всеки курс предложен тук е направен по следния начин:

  1. Съставени са въпроси свързани с живота ни.
  2. Представя се отговор - абстрактно или теоритично
  3. Показва се връзката с живота около нас

Тези три фази са завършен цикъл. След като се прегледа един цикъл следващия се показва съгласно заложения ПУЛС - брой дни след които може да се преглежда следващия въпрос от курса. По този начин знанието може да се запомни дълготрайно.

Ето защо започваме да изграждаме курсове свързани с основни познания, като например Общообразователен курс за 1. клас и Основи на фотографията.
Преминалите тези курсове ще се насладят на едно познание скрито около нас и ще могат да преминат в следващо ниво от курсове.

Учителите препоръчали да подпомогнат обучението на учениците си с нашите курсове, могат да получат кодове за отстъпка до 20%, които да предложат на родителите, както и допълнително възнаграждение в зависимост от броя деца включили се в курса. За целта е нужно да ни пишат на info@vklas.bg за желанието си, както и за допълнителни въпроси могат да се обадят на посочения телефон.

"Си-еМ" ЕООД
Мобилен: +359 886 108 486
eMail: info@vklas.bg

Общообразователен курс за 1. клас

Предлагания курс за 1. клас е достъпен само през интернет и е насочен изцяло за съвместно обучение родител-ученик или учител-ученик. Задава се провокиращ въпрос, който да предизвика любопитството на ученика и същевременно се дава отговор на два етапа:
а) отговаря се абстрактно - анимация;
б) Дава се пример от живота около нас.
Учителя/Родителя, заедно с детето търсят отговори с примери от обкръжаващата ги среда. Отговорите на въпросите са съобразени с развитието на детето и са нагледен пример на изучваното в училище. Например въпросът Как да си намеря по-бързо играчките? Краткия отговор е като предварително си ги подредя. Но отговора е развит в представяне на геометрични фигури (правилни и неправилни) с цел подреждане и видове материали, а примерите са: Показване на библиотека с азбучно подреждане на книги (запознаване с азбуката), номериране на улици с четни и нечетни номера - числова ос, подреждане на стоки в магазин, и не на последно място подреждане на музикални инструменти в оркестър за по-добра хармония. Първият въпрос, как да стигнем до училище е показан като демо в сайта www.vklas.bg.

По този начин са поставени въпроси, като са оформени под формата на видео с пояснителни въпроси накрая на всеки основен въпрос. Преглеждането на материалите е линейно - неможе да се види материал преди да се е прегледал предишния. От въпрос до въпрос трябва да измине време - 3 дни, така наречен Пулс. Всичко това е направено с цел трайно запеметяване на учебния материал.

Курсът осмисля ученето на материала предмет по предмет, като представя познанието взаимно свързано и е подходящо за час на класа в училище и заздравява връзката родител-дете в най-трудния период от развитието на едно дете - откъсването от семейството.

Характеристики на курсовете

Всеки курс има три характеристики:

  • Продължителност - броя дни през които курсът е достъпен;
  • Пулс - броят дни след които може да се види следвашия въпрос;
  • Цена - заплащането Ви дава право на достъп за определеното време указано с продължителност в дни.

Продължителност на курса

Достъпът до всеки курс започва от датата на плащане и се спира след броя дни описан за всеки курс.
През това време трябва да се прегледат темите, като се спазва и задължителния Пулс.
Ако не спазвате Пулса няма да може да преминете целя курс поради недостиг на време!
Това е съобразено с методиката и целта на курсовете - да се предаде знание, което да остане трайно.

Как се отговаря на въпросите?

Отговорът на всеки въпрос е съставен от три етапа, през които всеки трябва да премине.

Етап 1

Преглеждате съдържанието в секцията В клас

Етап 2

Преглеждате съдържанието в секцията Около нас

Етап 3

В секцията Разбрах ще е активен бутона Готов съм за следващия въпрос

Трябва да натиснете този бутон! След натискането му се активира Пулсът на курса.
Отговорът на следващия въпрос ще е активен след броя дни заложен в Пулса.

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?
A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

Google Analytics:
We use Google Analytics on our website.

Copyright © Si-eM EOOD 2015 All Rights Reserved
All files and information contained in this Website or Blog are copyright by Si-eM EOOD, and may not be duplicated, copied, modified or adapted, in any way without our written permission. Our Website or Blog may contain our service marks or trademarks as well as those of our affiliates or other companies, in the form of words, graphics, and logos. Your use of our Website, Blog or Services does not constitute any right or license for you to use our service marks or trademarks, without the prior written permission of Si-eM EOOD. Our Content, as found within our Website, Blog and Services, is protected under copyrights. The copying, redistribution, use or publication by you of any such Content, is strictly prohibited. Your use of our Website and Services does not grant you any ownership rights to our Content.