Математиката около нас за 1. клас

Цена:
19.00 лв.


Продължителност:
60 дни


Пулс:
6 дни

Широко е разпространено мнението, че за образованието на децата е важна годината преди кандидатстване. Това е 4 или 6 клас. Но с какво се сблъскват родителите тогава? Търсене на частни уроци. Защо частни? Защото се установява, че времето в училището от изминатите години е изгубено!

Математиката е основа на обучението и започва в първи клас, когато се поставят основите на математическо мислене. В предлагания курс ние обвързваме законите на математиката със света около нас, като по този начин детето се научава да разбира и да бъде критично към заобикалящия ни свят.

Образованието не е цел на работодателя, а е цел на Личността.

Предложените курсове тук са създадени за децата и в помощ на родителя. Отделните въпроси са ориентир за родителя, затова как заедно с детето си да опознаят света, като откриват математичните зависимости.

Познанието винаги води до удовлетворение!

Курсът предлага развиване на комуникативните умения на децата. Стимулира критичното отношение към света около нас. Предлазполага към аналитично мислене. Доразвива и затвърждава познанията по Български език, Математика, Роден край и Музика взети заедно. Курсът следва учебния материал съгласно ДОИ, като материалът е онагледен с примери от живота около нас и е ориентир на родителя, затова как да помогне на детето си.

Всички предложени материали са направени специално за този курс, отчитайки най-новите открития на когнитивната наука и съобразени с последните резултати от иследванията на работата на човешкия мозък. Учебното съдържание е представено по съвсем различен начин от това в училищата. Курсът има така наречения ПУЛС - всеки следващ въпрос може да се види след определено време. Време нужно за осмисляне и затвърждаване на познанието от детето подпомогнато родителя.
Детето Ви ще получи удовлетворение за това, че е в първи клас а познанието ще остане трайно в неговите спомени.

Демо: